Informace o mě / About me

 

Jmenuji se Kateřina Zítková a je mi 39 let.

Jsem absolventkou pětiletého studia studia Prague College of Classical Homeopathy. Homeopatií jsem se začala zabývat v době prvního těhotenství a hlouběji po narození prvního dítěte …jsem matkou tří dětí, které ATB, Nurofen, a jiné neznají. Ne, že by ze školky, školy… virózu nepřinesly, ale jejich úroveň zdraví povětšinou zvládne nemoc sama, nebo s mírným nasměrováním. I homeopatie má mnoho podob, což bohužel dost často kazí její reputaci…podobné se léčí podobným. Korektní odebrání případu , znalost materie mediky, teorie úrovní zdraví, posouzení symptomů a nalezení similima by mělo být posláním homeopata.

Dále se též zabývám kromě homeopatie i celostní medicínou jako takovou s využitím různých vhodných alternativních technik. Jednou z nich jsou i přípravky na konopném základu výhradně bez THC k celkové regeneraci a léčení organismu. Více na https://kannaway.com/index.html .

 

Souhrnně řečeno jsem: Trenérka gymnastiky, homeopatka, poradkyně v oblasti celostní medicíny a alternativních technik.
Další specializace: acro yoga, yoga, aikido, speciální typy cvičení pro výkonnostní sportovce (např.běžce, cyklisty - spec.protahovací techniky)

 

Formy poradenství cvičení a poradenství sestavím na míru klienta. Veškeré aktivity možno provádět v českém, anglickém či francouzském jazyce. 

 

 

 

V případě zájmu o jakoukoli službu z výše uvedených mne neváhejte kontaktovat .-). 


 

 

Information about me:

My name is Kateřina Zítková and I am 39 years old
I had studied at Prague College of Classical Homeopathy for 5 years.
I started to be interested in homeopathy during my first pregnancy.
I am a mother of three children who don´t take antibiotics or any other chemical medicaments. More of all because they don´t  need any anymore.
Not that they wouldn´t bring any infections from school but their level of health usualy enables them to overcome the illness itself or just by some slight leading.
Homeopathy has got lots of directions and ways and sometimes that doesn´t help its reputation much.
Similar is being treated by similar.
Correct case study, diagnostics, great knowledge of  materia medica, theory of levels of health , symptoms assessment
and finding the similimum  - these should be the milestones in homeopath´s mission.

This is what I offer:

Introducing and approaching the alternative way of treatment

Seeing health and diseases from another perspective

Practical advice and information for daily usage

When it is appropriate to take homeopathics, when better decide for  Chinese medicine or when it is the best just taking nothing

Nowadays many people tend to look for alternative methods of relief from health problems.
During our individual or group meetings (at my workshops) we think of and discuss alternative ways of treatment and prevention of health.
It  is possible to deal successfuly with acute illnesses like flues, tonsilities, virosis of any kind.
We can ease the course of smallpox or any other infectious illness, homeopathy helps with chronical diseases, problems with sleeping, behaviour and many others.

I offer personal access and possibility to consult actual problems with clients in urgent situations on the phone.

I also organize regular workshops on topics of alternative possibilities of treatment, various rehabilitational techniques, general healthy lifestyle, including nutrition and most of all  vast variety of yoga inspired lessons, workouts on demand, tailored to request of each group or individual.
Regular yoga lessons are being held in Yoga studio in Flora....see the   timetable at  www.treti-oko.cz
There are regular yoga retreats, teambuilding projects,  weekend, summer or any other seasonal stays,  which I either organize or I participate at.These stays are usualy great time of relax full of exercises, yoga, workshops, lectures, therapies etc. 

Co nabízím

Co nabízím:

 

Přiblížení a zprůchodnění alternativní léčebné cesty

Jiný pohled na zdraví a nemoci

Konkrétní informace a rady pro běžnou praxi

Kdy podat homeopatika, kdy sáhnout po čínské medicíně a kdy nepodávat nic

 

V současné době mnoho lidí začíná hledat při zdravotních obtížích alternativní metody pomoci. Při individuálních či skupinových setkáních se zamyslíme nad alternativními možnostmi léčení a prevence zdraví. Alternativními cestami se dají úspěšně vyřešit jak akutní cho- roby – chřipky, angíny, virózy všeho druhu, dá se výrazně zmírnit např. průběh neštovic i jiných infekčních onemocnění, homeopatie pomáhá při chronických onemocněních, poruchách spánku, chování a mnohé další...

Součástí mé praxe je osobní přístup a možnost konzultací aktuálních problému se stávajícími klienty v urgentních situacích i přes telefon.

 

 

Dále pořádám pravidelné semináře na téma alternativní způsoby léčby nemocí, různé rehabilitační technik, kombinované semináře s přednáškami a cvičením, zaměřené mimo jiné také na zdravý životní styl, zdravou stravu. Semináře různého zaměření, yoga retreaty, tréninky na míru, dle požadavků klientů.
Pravidelné lekce probíhají v yoga studiu Třetí oko na Floře. www......
Dále pořádáme pobyty plné cvičení, přednášek, seminářů, zdravé stravy a mnoho jiného.
Součástí naší nabídky jsou také teambuilding projekty různého charakteru.

 

Co je homeopatie?

Homeopatie je systém znalostí o individuálním vývoji organismu a způsobu léčby podle těchto znalostí. Při výběru léku používá tzv. princip podobnosti. Homeopatie umožňuje individuální přístup k diagnostice a léčbě pacientů. Používá léčivé prostředky vyzkoušené během 220 let své existence. To znamená, že homeopatický farmaceut a homeopatický lékař ví vše o léku, který používá. Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

 

Koncem osmnáctého století německý vědec a lékař Samuel Hahnemann systematizoval a zdokonalil staleté léčebné tradice, které spojil s moderními vědeckými poznatky své doby, a vytvořil homeopatii. Jeho mottem tehdy bylo: „Účinnost a neškodnost“. Díky tomu se dnes k homeopatii obrací miliony lidí na celém světě.

 

 

Homeopatie využívá k léčbě takzvaných homeopatik. Homeopatika se rozdělují na jednosložková a vícesložková, tedy směsi jednosložkových homeopatik. Název jednosložkového homeopatika se odvozuje od přírodní látky, ze které je homeopatikum připravováno. Číslo následující za názvem homeopatika uvádí takzvanou potenci léku (velmi zjednodušeně se dá říci, že čím je číslo vyšší, tím déle homeopatikum působí). Písmena D, C, CH a LM pak označují způsob ředění použitý během přípravy homeopatika.
Homeopatika jsou k dispozici ve formě cukrových globulí (kuliček), granulí, tablet, lihových kapek, mastí, gelů a čípků. Vhodnou formulaci volíme podle léčebné potřeby.
Klasická homeopatie upřednostňuje podávání jednosložkových homeopatik, symptomatická nebo též homeopatie klinická, pracuje i vícesložkovými homeopatiky.